Barracuda Web Filter

  • Ngăn chặn truy cập vào những trang Web theo tên miền, cấu trúc URL hoặc theo các chủng loại nội dung.
  • Ngăn chặc việc tải về dựa trên định dạng tập tin.
  • Ngăn chặn những ứng dụng truy cập Internet không đúng mục đích, bao gồm dịch vụ tin nhắn tức thời (IM), dịch vụ nhạc số hay các ứng dụng cập nhật phần mềm…
  • Tích hợp bộ lọc “tìm kiếm an toàn” vào những công cụ dò tim hình ảnh thông dụng.
  • Cung cấp mức bảo vệ lớp ngoài và mức máy trạm.

ĐẶT HÀNG NHANH