WatchGuard Firebox M4600

WatchGuard Firebox M4600  cung cấp tính năng bảo mật cấp doanh nghiệp lớn và với giá trị cũng như hiệu suất, với khả năng điều chỉnh từng port theo yêu cầu. Lý tưởng như một thiết bị “Hub” dùng cho bảo mật an toàn văn phòng chính Headquarters với nhiều các văn phòng nhỏ, Firebox M4600 và M5600 cho phép các chuyên gia CNTT sự linh hoạt tối đa

ĐẶT HÀNG NHANH