WatchGuard Firebox T30

WatchGuard Firebox T30 and T30-W dành cho các văn phòng nhỏ và chi nhánh lên đến 30 người dùng, được thiết kế cho các điều kiện văn phòng nhỏ đến vừa:

  • Enterprise-Level Protection and performance for smaller sites
  • 4 Gigabit Ports Ethernet
  • 1 Gigabit Ethernet port with PoE
  • Up to 620 Mpbs firewall throughput
  • Up to 240 Mpbs Intrusion Prevention (IPS) performance

ĐẶT HÀNG NHANH